Ośrodek Psychoterapii

 

Elżbieta Krzywosz 

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała po ukończeniu 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w placówkach psychiatrycznych. Pracowała z pacjentami psychotycznymi, z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała na licznych stażach w placówkach zdrowia psychicznego. Specjalizowała się w terapii indywidualnej i grupowej, głównie w pracy z osobami z tzw. syndromem DDA/DDD.

Od 2008 roku współprowadzi Ośrodek Psychoterapii „Tu i Teraz”, gdzie pracuje jako psychoterapeuta, jest pod stałą opieką superwizyjną, bierze udział w grupach interwizyjnych. Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym. W Ośrodku prowadzi terapię indywidualną (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, rozwój interpersonalny), interwencje kryzysowe, poradnictwo psychologiczne oraz terapię grupową. Od powstania Ośrodka bardzo intensywnie pracuje z grupami terapeutycznymi DDA/DDD proponując im swój autorski program terapii grupowej.

Czerpie  inspiracje z analizy jungowskiej, pokrewnych podejść analitycznych i psychodynamicznych oraz nowatorskich podejść systemowych. Hobbystycznie i zawodowo zajmuje się interpretacją i analizą snów.

Jest mężatką, ma dwójkę dzieci, uwielbia koty.

 

Iwona Michalska-Cielniak

Psycholog, psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych.

Prowadzi  psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających różnorakich trudności w życiu osobistym, mających problemy w relacjach rodzinnych, w kontaktach społecznych, doświadczających  zaburzeń nastroju.

Pracuje z osobami z rodzin dysfunkcyjnych  (w szczególności DDA, DDD) dla których traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa stały się źródłem  trudności w życiu dorosłym. W swojej pracy stosuje podejście integracyjne umożliwiające korzystanie z metod różnych nurtów terapeutycznych w zależności od rodzaju  problemu Klienta  i jego osobowości.

Kilkuletnia praca z Klientami oraz odbyty staż kliniczny pozwoliły jej zdobyć doświadczenia przyczyniające się do prowadzenia skutecznej psychoterapii.  Ma doświadczenia w pracy z ofiarami przemocy, osobami współuzależnionymi, osobami w kryzysie. Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym.

Jest absolwentką wydziału psychologii UKSW oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy regularnie korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

 

Anna Paziewska

 

 

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Absolwentka Psychologii klinicznej na WSNS w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Studiowała także Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA (rekomendowanej przez PTP), w procesie terapeutycznym koncentrując się na relacji, indywidualnych potrzebach i zgłaszanych trudnościach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich szpitalach psychiatrycznych oraz placówkach dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych, działających w modelu środowiskowym i organizacjach pozarządowych (realizujących projekty z zakresu m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Prowadziła poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, treningi rozwojowe (asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i relaksacji). Obecnie udziela specjalistycznego wsparcia w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz współpracuje z placówkami oświatowymi, odbywa staż w grupie terapeutycznej DDA/DDD.

Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu przemocy, współuzależnionymi, doświadczającymi trudności w życiu osobistym - w relacjach z bliskimi oraz w relacji z samym sobą, zaburzeń emocjonalnych i lękowych, będącymi w kryzysie (m.in. na skutek nagłych trudnych wydarzeń życiowych). Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc inspiracje z nurtów humanistycznego-doświadczeniowego, Gestalt i pracy z ciałem. Nieustannie rozwija umiejętności w celu lepszego rozumienia Osoby spotykanej w gabinecie i towarzyszenia jej ku zmianie w profesjonalnej i bezpiecznej atmosferze. Pracę poddaje superwizji.

Radość sprawia jej kontakt z naturą i muzyką na żywo.

 
 
© 2012 Ośrodek Psychoterapii "Tu i Teraz" Warszawa
Wykonanie: Lemon IT

informacja o cookies

„Terapia zaczyna się tam
gdzie kończy się obwinianie a zaczyna
odpowiedzialność”

psycholog warszawa, psychoterapeuta warszawa, psychoterapia warszawa