Ośrodek Psychoterapii

 

Elżbieta Krzywosz 

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Studia magisterskie ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała po ukończeniu 4-letnich studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w placówkach psychiatrycznych. Pracowała z pacjentami psychotycznymi, z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami lękowymi oraz depresyjnymi.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała na licznych stażach w placówkach zdrowia psychicznego. Specjalizowała się w terapii indywidualnej i grupowej, głównie w pracy z osobami z tzw. syndromem DDA/DDD.

Od 2008 roku współprowadzi Ośrodek Psychoterapii „Tu i Teraz”, gdzie pracuje jako psychoterapeuta, jest pod stałą opieką superwizyjną, bierze udział w grupach interwizyjnych. Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym. W Ośrodku prowadzi terapię indywidualną (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, rozwój interpersonalny), interwencje kryzysowe, poradnictwo psychologiczne oraz terapię grupową. Od powstania Ośrodka bardzo intensywnie pracuje z grupami terapeutycznymi DDA/DDD proponując im swój autorski program terapii grupowej.

Czerpie  inspiracje z analizy jungowskiej, pokrewnych podejść analitycznych i psychodynamicznych oraz nowatorskich podejść systemowych. Hobbystycznie i zawodowo zajmuje się interpretacją i analizą snów.

Jest mężatką, ma dwójkę dzieci, uwielbia koty.

 

Iwona Michalska-Cielniak

Psycholog, psychoterapeutka. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych.

Prowadzi  psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających różnorakich trudności w życiu osobistym, mających problemy w relacjach rodzinnych, w kontaktach społecznych, doświadczających  zaburzeń nastroju.

Pracuje z osobami z rodzin dysfunkcyjnych  (w szczególności DDA, DDD) dla których traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa stały się źródłem  trudności w życiu dorosłym. W swojej pracy stosuje podejście integracyjne umożliwiające korzystanie z metod różnych nurtów terapeutycznych w zależności od rodzaju  problemu Klienta  i jego osobowości.

Kilkuletnia praca z Klientami oraz odbyty staż kliniczny pozwoliły jej zdobyć doświadczenia przyczyniające się do prowadzenia skutecznej psychoterapii.  Ma doświadczenia w pracy z ofiarami przemocy, osobami współuzależnionymi, osobami w kryzysie. Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym.

Jest absolwentką wydziału psychologii UKSW oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W swojej pracy regularnie korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

 

Agnieszka Garanty

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. 

Posiada również kwalifikacje mediatora rodzinnego nadane przez Klinikę Konfliktu. 

Ukończyła studia wyższe na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalność: psychologia kliniczna i osobowości.

Obecnie kończy proces kształcenia w czteroletniej profesjonalnej szkole psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo - Bechawioralnej - "Centrum CBT"

Przez lata specjalizowała się w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Jest certyfikowanym specjalistą integracji sensorycznej (Certyfikat nr 529/II)

 Odbyła staż w grupie terapeutycznej obejmującej osoby z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych (DDA/DDD).

Doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenie odżywiania, zaburzenia zachowania i emocji, depresyjne, obsesyjno – kompulsywne, lękowe i dysocjacyjne zdobyła na stażu w państwowym Zakładzie Psychiatrii.

Czerpie głównie z nurtu poznawczo – behawioralnego, uzupełniając przebieg spotkań o inne techniki terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Pracuje pod stałą opieką superwizyjną.

 

Kinga Pluta

Pedagog, specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Absolwentka studiów pedagogicznych w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa wychowawczego i pedagogiki pozaszkolnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku, ukończyła także Szkolenie z Programu Ograniczania Picia rekomendowane przez P.A.R.P.A w rej samej szkole.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami. Odbyła staż w grupie terapeutycznej obejmującej osoby z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych DDA/DDD. Współpracuje z Ośrodkiem  Leczenia Uzależnień GoodWay.
Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i ich rodzin, dla osób uwikłanych w uzależnienie bliskich, partnerek i partnerów osób uzależnionych, prowadzi interwencję kryzysową. Pracuje metodą dialogu motywującego w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, w swojej pracy czerpie też z nurtu poznawczo-behawioralnego i systemowego.
Prywatnie matka dorosłej córki, lubiąca podróże, kino, spacery, gotowanie i ludzi z pozytywna energią.
 
 
© 2012 Ośrodek Psychoterapii "Tu i Teraz" Warszawa
Wykonanie: Lemon IT

informacja o cookies

„Terapia zaczyna się tam
gdzie kończy się obwinianie a zaczyna
odpowiedzialność”

psycholog warszawa, psychoterapeuta warszawa, psychoterapia warszawa