ul. Berezyńska 8 lok 2, 03-904 Warszawa
22 111 93 35, 609 059 723

Anna Paziewska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia.

Absolwentka Psychologii klinicznej na WSNS w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Studiowała także Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA (rekomendowanej przez PTP), w procesie terapeutycznym koncentrując się na relacji, indywidualnych potrzebach i zgłaszanych trudnościach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich szpitalach psychiatrycznych oraz placówkach dziennego pobytu dla osób po kryzysach psychicznych, działających w modelu środowiskowym i organizacjach pozarządowych (realizujących projekty z zakresu m.in. przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Prowadziła poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, treningi rozwojowe (asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i relaksacji). Obecnie udziela specjalistycznego wsparcia w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz współpracuje z placówkami oświatowymi, odbywa staż w grupie terapeutycznej DDA/DDD.

Ma doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu przemocy, współuzależnionymi, doświadczającymi trudności w życiu osobistym – w relacjach z bliskimi oraz w relacji z samym sobą, zaburzeń emocjonalnych i lękowych, będącymi w kryzysie (m.in. na skutek nagłych trudnych wydarzeń życiowych). Pracuje w podejściu integracyjnym, czerpiąc inspiracje z nurtów humanistycznego-doświadczeniowego, Gestalt i pracy z ciałem. Nieustannie rozwija umiejętności w celu lepszego rozumienia Osoby spotykanej w gabinecie i towarzyszenia jej ku zmianie w profesjonalnej i bezpiecznej atmosferze. Pracę poddaje superwizji.

Radość sprawia jej kontakt z naturą i muzyką na żywo.

Zobacz profil i opinie Anny Paziewskiej w portalu ZnanyLekarz.pl