ul. Berezyńska 8 lok 2, 03-904 Warszawa
22 111 93 35, 609 059 723

Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa

Poradnictwo psychologiczne

Jest formą pomocy i wsparcia psychologicznego głównie merytorycznego skierowaną do osób, które w danym momencie przeżywają kryzys rozwojowy (np. narodziny dziecka) i potrzebują wsparcia polegającego w głównej mierze na wskazaniu nowego kierunku bądź wspólnego szukania podpowiedzi (weryfikacja aktualnych sposobów myślenia i działania) ułatwiających przystosowanie do nowych warunków życia.

 

Interwencja kryzysowa

Ta forma pomocy psychologicznej skierowana jest do osób przeżywających kryzys spowodowany najczęściej nagłą zmianą w dotychczasowym życiu, np. utrata bliskiej osoby, nagła choroba, rozwód. Praca terapeutyczna skoncentrowana jest na problematyce wywołującej kryzys. 

Celem spotkań jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez przepracowanie kryzysowych zdarzeń. Przemiany dokonuje się poprzez podtrzymywanie i towarzyszenie w fazie szoku, następnie przepracowania traumatycznego zdarzenia a w końcowym efekcie nowego zorientowania na przyszłość.