ul. Berezyńska 8 lok 2, 03-904 Warszawa
22 111 93 35, 609 059 723

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to proces, którego celem jest lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań, prowadzące do odczuwania większej satysfakcji w związkach z innymi ludźmi a także w wewnętrznej relacji z samym sobą. 
Proces ten ma formę rozmowy, dzięki której dostrzeżemy gdzie można, a często wręcz trzeba wprowadzić zmiany.
To rodzi motywację, która inspiruje by odkryć siebie samego na nowo.

Rozmowa terapeutyczna z doświadczonym psychoterapeutą pozwala uzyskać niezbędne wsparcie, w aktualnie przeżywanych trudnościach, pomaga radzić sobie z poczuciem winy, nadmiernej odpowiedzialności i w rezultacie niesie nadzieję na powstanie koniecznych zmian.

Psychoterapia indywidualna to proces, który często wymyka się wzorcom i próbom standaryzacji. W każdym przypadku, to osoba, która zwróciła się po pomoc, najlepiej wie, czego pragnie. Zadaniem psychoterapeuty jest naprowadzenie ją na drogę wiodącą do poprawy jakości życia, pomoc w odkryciu własnych zasobów oraz ukazanie nowych sposobów na budowanie zdrowych relacji z innymi. 

Psychoterapia indywidualna pozwala odblokować i uruchomić wewnętrzne siły tkwiące w każdym z nas, z których istnienia często nawet nie zdajemy sobie sprawy.

 

Zakres oferowanej pomocy

Psychoterapia indywidualna pomaga także przyjrzeć się własnym lękom i problemom, które niejednokrotnie przejawiają się jako zachowania autodestrukcyjne i nacechowane są nastepującymi bolesnymi objawami:

  • migreny
  • duszności
  • bulimia
  • przyspieszony puls
  • bezsenność
  • problemy w relacjach
  • nerwowość, drażliwość
  • wybuchowość
  • ataki paniki


Konsultacja psychologiczna

Jest to pierwsza wizyta u psychoterapeuty. Celem spotkania jest rozpoznanie problemów trapiących Klienta oraz jego oczekiwań związanych z terapią. Rozmowa ma charakter wywiadu, na jej podstawie psychoterapeuta proponuje terapię bądź inną formę pomocy psychologicznej dostosowaną do indywidualnych potrzeb i trudności Klienta.


Przebieg terapii

Efekty psychoterapii i czas jej trwania zależą przede wszystkim od osoby nią zainteresowanej, poziomu jej zaangażowania w proces oraz gotowości do wprowadzenia zmian we własnym życiu.

Spotkania z terapeutą powinny odbywać się regularnie, gdyż tylko tak można doprowadzić do znaczącej poprawy jakości życia.

Terapia rozpoczyna się od tzw. spotkania wstępnego. Następnie zawierany jest Kontrakt Terapeutyczny określający warunki uczestniczenia w terapii, jej cele, częstotliwość spotkań, czas trwania oraz koszt.

Cały proces trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy, a jego faktyczna długość zależy od charakteru i planowanego zakresu wprowadzanych zmian. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają ok. 50 min.