ul. Berezyńska 8 lok 2, 03-904 Warszawa
22 111 93 35, 609 059 723

Interwencja kryzysowa

Ta forma pomocy psychologicznej skierowana jest do osób przeżywających kryzys spowodowany najczęściej nagłą zmianą w dotychczasowym życiu, np. utrata bliskiej osoby, nagła choroba, rozwód. Praca terapeutyczna skoncentrowana jest na problematyce wywołującej kryzys. 

Celem spotkań jest przywrócenie równowagi psychicznej poprzez przepracowanie kryzysowych zdarzeń. Przemiany dokonuje się poprzez podtrzymywanie i towarzyszenie w fazie szoku, następnie przepracowania traumatycznego zdarzenia a w końcowym efekcie nowego zorientowania na przyszłość.