ul. Berezyńska 8 lok 2, 03-904 Warszawa
22 111 93 35, 609 059 723

30-09-2022, piątek, start nowej grupy psychoterapeutycznej dla DDA / DDD

30-09-2022, piątek, start nowej grupy psychoterapeutycznej dla DDA / DDD

30-09-2022 w piątek rozpocznie zajęcia nowa grupa terapeutyczna dla osób z rodzin dysfunkcyjnych.
Spotkania grupy będą odbywały się w każdy piątek w godzinach 18:00-21:00.

Minimalny wiek osób które chcą uczestniczyć w terapii to 25 lat. Nie ma górnej granicy wieku.

W terapii mogą również uczestniczyć osoby które same są uzależnione jednak muszą spełniać następujące warunki: nie są już czynnie uzależnione, przebyły własną terapię dla osób uzależnionych i mają przynajmniej trzyletni okres trzeźwościowy. W terapii nie mogą uczestniczyć pary ani osoby blisko ze sobą związane.

Grupy terapeutyczne prowadzone w naszym ośrodku ze względu na charakter prowadzonej terapii są grupami zamkniętymi tzn że w czasie trwania terapii nie dołączają do niej nowe osoby.

Przystąpienie do grupy jest poprzedzone konsultacją u psychoterapeutki która poprowadzi zajęcia.

Grupę będzie prowadziła psycholog i psychoterapeutka Elżbieta Krzywosz. Terapie grupowe DDA / DDD prowadzi od 2009 r. Na stałe prowadzimy trzy grupy terapeutyczne w poniedziałki, czwartki i piątki.