ul. Berezyńska 8 lok 2, 03-904 Warszawa
22 111 93 35, 609 059 723

01-12-2022 w czwartek, start nowej grupy psychoterapeutycznej dla DDA / DDD

01-12-2022 w czwartek, start nowej grupy psychoterapeutycznej dla DDA / DDD

01-12-2022 rozpoczęcie nowej terapii grupowej dla osób z rodzin dysfunkcyjnych.

Spotkania grupy będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach 18:00-21:00.
Minimalny wiek osób które chcą uczestniczyć w terapii to 25 lat. Nie ma górnej granicy wieku.

W terapii mogą również uczestniczyć osoby które same są uzależnione jednak muszą spełniać następujące warunki: nie są już czynnie uzależnione, przebyły własną terapię dla osób uzależnionych i mają przynajmniej trzyletni okres trzeźwościowy.

W terapii nie mogą uczestniczyć pary ani osoby blisko ze sobą związane.

Grupy terapeutyczne prowadzone w naszym ośrodku ze względu na charakter prowadzonej terapii są grupami zamkniętymi tzn że w czasie trwania terapii nie dołączają do niej nowe osoby. Przystąpienie do grupy jest poprzedzone konsultacją u psychoterapeutki która poprowadzi zajęcia.

Grupę będzie prowadziła psycholog i psychoterapeutka pani Elżbieta Krzywosz. Terapie grupowe DDA / DDD prowadzi od 2009 r. Na stałe prowadzimy trzy grupy terapeutyczne w poniedziałki, czwartki i piątki.